Wzorce i Standardy (WiS) pełnią rolę jednego ze zbiorów wiedzy technicznej w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane. Są one rozwinięciem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, a ich celem jest wspomaganie w projektowaniu, zarządzeniu i administrowaniu siecią dróg publicznych w szczególności wśród organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz wykonawców którzy realizują swoje zadania, poprzez zapewnienie dostępu do najnowszej, aktualnej, sprawdzonej i jednoznacznie sformułowanej wiedzy technicznej w szeroko pojętym drogownictwie, opracowane przez ekspertów z różnych dziedzin. Są rekomendowane do stosowania przez ministra właściwego do spraw transportu.

WiS składają się z serii opracowań, które podzielono na trzy podstawowe grupy:

  • WR-D – wytyczne rekomendowane dotyczące dróg (tzw. drogowe),
  • WR-M – wytyczne rekomendowane dotyczące drogowych obiektów inżynierskich (tzw. mostowe lub obiektowe),
  • BIM – wzorce i standardy dotyczące modelowania informacji o budowaniu (Building Information Modeling) dotyczące dróg (BIM-D) i drogowych obiektów inżynierskich (BIM-M).

 

Co opracowaliśmy?

Jako VIA VISTULA mieliśmy przyjemność podzielić się wiedzą praktyczną i teoretyczną w zakresie specjalizacji naszej firmy dotyczącej inżynierii ruchu drogowego w zakresie wykonywania pomiarów ruchu drogowego oraz analiz i prognoz ruchu drogowego.

Opracowane przez nas wytyczne zaliczają się do grupy wytycznych drogowych określanych skrótem WR-D. Opracowane przez nas wytyczne są podstawą do wszelkich dalszych prac inwestycyjnych, stąd też ich numeracja posiada niskie wartości.

Wytyczne są ogólnie dostępne do pobrania na stronach Ministerstwa Infrastruktury: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d w sekcji „WR-D-10 Sieć i ruch drogowy”.

Przygotowane przez nas Wzorce i Standardy zostały podzielone na dwa zeszyty wytycznych:

  • WR-D-12 „Wytyczne wykonywania pomiarów ruchu drogowego” 
    podejmują próbę ujednolicenia i ustandaryzowania podejścia wykonywania pomiarów ruchu drogowego z uwzględnieniem możliwych sposobów prezentacji, archiwizacji i udostępniania danych.
  • WR-D-13 „Wytyczne wykonywania analiz i prognoz ruchu drogowego” 
    przedstawiają zasady wykonywania analiz i prognozowania ruchu drogowego na drogach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem dróg powiatowych i gminnych. Celem wytycznych jest również określenie wskaźników i metod rekomendowanych do prognozowania ruchu drogowego.

 

Jakie są korzyści ze stosowania WiS?

Przygotowane przez naszą firmę wytyczne mają na celu ułatwienie pracy zarówno na etapie wykonywania pomiarów ruchu drogowego i analiz ruchu drogowego jak i na późniejszych etapach realizacyjnych. Jednolita forma pozyskiwanych danych, czy metodyki przeprowadzanych analiz pozwoli usprawnić cały proces inwestycyjny.

Z wytycznych WR-D-12 dowiesz się kiedy należy przeprowadzić pomiary ruchu drogowego, jak je wykonać, co i kogo mierzyć, jak opracować wyniki, jak je przedstawić. Nie musisz zastanawiać się w jaki sposób zakodować dane z pomiaru – są do tego przygotowane specjalne formularze w wersji edytowalnej. Wystarczy, że wybierzesz taki, który odpowiada Twojemu zamierzeniu inwestycyjnemu.

W przypadku, gdy chcesz zlecić wykonanie pomiarów ruchu drogowego firmie zewnętrznej, przygotowaliśmy także wzorcowy opis przedmiotu zamówienia. Pozwoli on wykonać w sposób profesjonalny pomiary ruchu drogowego, a Ty będziesz mieć pewność, że będą one stanowiły rzetelną podstawę do dalszych prac inwestycyjnych. Wystarczy, że uzupełnisz podstawowe dane dotyczące realizacji pomiaru.

Z wytycznych WR-D-13 dowiesz się m.in. jakie są metody wykonywania analiz i prognoz ruchu drogowego, jakie horyzonty czasowe należy przyjąć, jakie przyjąć dane wejściowe, jakie są kroki postępowania w przypadku analizy odcinków dróg między skrzyżowaniami, na skrzyżowaniach, węzłach, zjazdach, wyjazdach lub wjazdach, a także w przypadku inwestycji niedrogowych. W opracowaniu wskazano również kiedy stosować zaawansowane narzędzia dotyczące analiz i prognoz ruchu (cyfrowy model ruchu).

Wytyczne zawierają szczegółową listę kontrolną zawierającą najistotniejsze elementy związane z realizacją modelu ruchu i przeprowadzanych na jego podstawie analiz i prognoz ruchu drogowego. Dzięki tej liście sprawdzisz, czy wszystko zostało uwzględnione i w jakim stopniu. Pozwoli to uniknąć  błędów na dalszych etapach realizacji inwestycji i konieczności wykonywania korekt.