Analiza ruchu, analizy komunikacyjne

Wykonujemy analizy ruchu, opracowane na podstawie przeprowadzanych wcześniej pomiarów ruchu, przy pomocy narzędzi analitycznych, na podstawie których można później wyciągać wnioski o ruchu za kilka lat.

W ramach analiz ruchu, realizujemy:

• Analizy ruchu dla potrzeb przebudowy układu drogowego,
• Analizy ruchu po wybudowaniu inwestycji,
• Analizy wpływu rozwoju obszaru na układ drogowy,
• Analizy ruchu po realizacji inwestycji nie drogowej,
• Analizy wpływu wzrostu ruchu na układ drogowy,
• Optymalizację programu sygnalizacji świetlnej.
W analizach możliwe jest określenie parametrów przy pomocy metod:

• MOP-SBS-04
• MOP-SZS-04
• Modelowania ruchu przy pomocy programów PTV Vision – Vissim.
W ramach analiz możliwe są do uzyskania parametry takie jak: przepustowość układu, straty czasu, zasięgi kolejek, stopnia obciążenia, pracy sygnalizacji świetlnej.

Wykorzystując metodę modelowania ruchu możliwe jest określenie wpływu sąsiednich skrzyżowań na układ drogowy lub konieczność optymalizacji sygnalizacji świetlnej.

Liczba skrzyżowań w analizie może wahać się między 1 – 20.

Nasze doświadczenie w tym zakresie

Co wykonaliśmy

 • Analiza ruchu i przepustowości dla koncepcji nowych linii tramwajowych w Krakowie:
 1. do Osiedla Rżąka
 2. w rejonie przystanku kolejowego Kraków Lubocza
 3. w Alejach Trzech Wieszczów
 4. do Osiedla Złocień
 • Analiza ruchu dla nowo projektowanej siedziby FRONTEX w Warszwie
 • Analiza obsługi komunikacyjnej dla centrum logistycznego Pannatoni w Krakowie
 • Analiza obsługi komunikacyjnej dla centrum logistycznego 7R w Zabierzowie
 • Analiza obsługi komunikacyjnej dla budynków biurowych w rejonie dworca Łódź Fabryczna
 • Analiza komunikacyjna dla Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Lublinie
 • Analiza obsługi komunikacyjnej dla osiedli mieszkaniowych w Krakowie i Wieliczce
 • Analiza wpływu przebudowy układu drogowego w ciągu drogi krajowej 94 w Siechnicach
 • Analiza ruchowa dla projektowanego parku rekreacyjno – edukacyjnego w Rudawie
 • Analiza komunikacyjna w obszarze ul. Za Komendą w Rybniku
 • Analiza rozwiązań geometrycznych na skrzyżowaniach w Starachowicach