Wsparcie zarządzania

Oferujemy wsparcie inwestorów, projektantów, deweloperów w procesie uzgodnień z zarządcami infrastruktury oraz samorządami w miejscach styku nowych inwestycji i obiektów z układem drogowym, gdzie należy analizować jak wyglądać będzie sytuacja ruchowa za kilka lat. Ponadto wspieramy inwestorów w projektowaniu i podpowiedzi jak realizować inwestycję i układ drogowy, biorąc pod uwagę sprawność ruchu i brak opóźnień. W procesie projektowania uwzględniamy modele ruchu dzięki czemu pokazujemy na symulacjach miejsca newralgiczne, których eliminacja pozwoli na wysoką sprawność układu drogowego i zwiększenie efektywności i zysków z inwestycji.

W przypadku deweloperów, wskazujemy jak będzie generowany ruch z nowych obiektów, jak projektować infrastrukturę i w jaki sposób przebudować układ drogowy przy założeniach i wytycznych wydanych w ramach warunków zabudowy.

Nasze doświadczenie w tym zakresie

Co wykonaliśmy

• Wsparcie przy pozyskaniu decyzji o warunkach dla podłączenia do układu drogowego kompleksu centrum logistycznego Panattoni w Krakowie
• Wsparcie przy pozyskaniu decyzji o warunkach dla podłączenia do układu drogowego centrum logistycznego 7R w Balicach
• Analizy rozwiązań projektowych dla siedziby FRONTEX w Warszawie
• Analizy sprawności układu drogowego i parkingu podziemnego przy dworcu Łódź Fabryczna

• Analizy symulacyjne dla kompleksu biurowego przy dworcu Warszawa Gdańska
• Analizy ruchu dla osiedla mieszkaniowego w Wieliczce