Modelowanie i prognozowanie ruchu

Zakres usług w obszarze modelowania i prognozowania ruchu obejmuje tworzenie modeli symulacyjnych, które pozwalają wykonywać szczegółowe analizy i prognozy ruchu. Równolegle realizujemy prognozy metodami uproszczonymi, w zależności od zakresu i założeń.

Modele ruchu wykonujemy w makro i mikro skali w zależności od obszaru i szczegółowości:

• Modele wojewódzkie (regionalne)
• Modele dla Obszarów Funkcjonalnych
• Modele miejskie
• Modele lokalne (obszar dzielnicy)
• Modele mikroskali dla pojedynczych skrzyżowań i węzłów drogowych

Prognozy ruchu wykonujemy w oparciu o modelowaniem, a także innymi metodami, w tym dla potrzeb modernizacji i przebudów układu drogowego.

Dane z analiz modelowych i prognoz są podstawą do późniejszych analiz, w tym ekonomicznych, studiów wykonalności.

Nasze doświadczenie w tym zakresie

Co wykonaliśmy

• Prognozy ruchu dla koncepcji nowych linii tramwajowych w Krakowie
- do Osiedla Rżąka, 
- w rejonie przystanku kolejowego Kraków Lubocza
- w Alejach Trzech Wieszczów
- do Osiedla Złocień
• Model ruchu dla potrzeb analiz województwa zachodniopomorskiego
• Model ruchu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
• Model ruchu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

• Model ruchu Ostrowa Wielkopolskiego
• Model ruchu Gdańska (2016)
• Prognozy ruchu dla odcinków dróg krajowych (36, 93), wojewódzkich (579, 637, 801)
• Prognozy ruchu dla układu drogowego