Analizy ruchowe

Wykonujemy analizy ruchu, które są pomocą dla inwestorów, projektantów oraz planistów w zakresie funkcjonowania ruchu drogowego w obszarze nowej inwestycji, osiedla mieszkaniowego czy dużego centrum logistycznego. Na podstawie naszych danych i analiz prognozujemy ruch i podajemy miejsca, które wymagają przeprojektowania, aby ruch funkcjonował sprawnie i bez opóźnień.

W ramach analiz ruchu dla obiektów wykonujemy:

• Badania ruchu dla stanu istniejącego (diagnoza)
• Analizę wpływu inwestycji na układ drogowy
• Analizy wpływu obszaru przyległego na nową inwestycję
• Analizy i prognozy ruchu dla inwestycji nie drogowych

W analizach wspieramy się badaniami ruchu oraz pozyskiwaniem danych z systemów automatycznych, a opracowania realizujemy z wykorzystaniem modeli mikro i makro symulacyjnych, dzięki czemu podajemy precyzyjne parametry.

Wspieramy także inwestorów i projektantów w projektowaniu oraz uzgodnieniach z zarządcami w zakresie wydanych wytycznych i wymogów.

Nasze doświadczenie w tym zakresie

Co wykonaliśmy

• Analiza ruchu i przepustowości dla koncepcji nowych linii tramwajowych w Krakowie
- do Osiedla Rżąka, 
- w rejonie przystanku kolejowego Kraków Lubocza
- w Alejach Trzech Wieszczów
- do Osiedla Złocień
• Analiza ruchu dla nowo projektowanej siedziby FRONTEX w Warszwie
• Analiza obsługi komunikacyjnej dla centrum logistycznego Pannatoni w Krakowie
• Analiza obsługi komunikacyjnej dla centrum logistycznego 7R w Zabierzowie
• Analiza obsługi komunikacyjnej dla budynków biurowych w rejonie dworca Łódź Fabryczna

• Analiza komunikacyjna dla Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Lublinie
• Analiza obsługi komunikacyjnej dla osiedli mieszkaniowych w Krakowie i Wieliczce
• Analiza wpływu przebudowy układu drogowego w ciągu drogi krajowej 94 w Siechnicach
• Analiza ruchowa dla projektowanego parku rekreacyjno – edukacyjnego w Rudawie
• Analiza komunikacyjna w obszarze ul. Za Komendą w Rybniku
• Analiza rozwiązań geometrycznych na skrzyżowaniach w Starachowicach