Badanie ruchu, pomiar ruchu i analiza

Wykonujemy pomiary i badania ruchu drogowego, pieszego i rowerowego z wykorzystaniem kamer do wideorejestracji, w tym w technice ANPR, z późniejszą obróbką danych do wymaganej formy. 

W ramach pomiarów ruchu, realizujemy:

  • Pomiary natężenia ruchu w przekrojach drogowych,
  • Pomiary natężenia ruchu na skrzyżowaniach oraz w węzłach drogowych,
  • Pomiary na przejazdach kolejowo – drogowych,
  • Pomiary i badania ruchu tranzytowego,
  • Pomiary liczby pieszych, rowerów, UTO, UWR.

W badaniach możliwe jest określenie struktury kierunkowej oraz rodzajowej ruchu, w podziale na kategorie wymagane w ramach zamówienia.

Zlecenia realizujemy niezależnie od lokalizacji, jednorazowo mogąc wykonać prace w 90 punktach, a okres ciągłego pomiaru może wynosić między 1 – 72 godziny.

Badania wykonujemy realizując całą procedurę od momentu zlecenia pomiaru, aż po uzyskanie wyników w formie elektronicznej, a w przypadku nagrań – wraz z nagraniami.

Nasze doświadczenie w tym zakresie

Co wykonaliśmy

• Generalny Pomiar Ruchu na drogach krajowych w województwach dolnośląskim, łódzkim i małopolskim w 2015 roku,
• Generalny Pomiar Ruchu na drogach krajowych w województwie małopolskim w 2020 roku,
• Badania ruchu w ramach Gdańskich Badań Ruchu 2022,
• Pomiary ruchu na przejazdach kolejowo – drogowych w powiecie łebskim i wadowickim,
• Badania ruchu w ramach Kompleksowych Badań Ruchu w Ostrowie Wielkopolskim,
• Badania ruchu dla potrzeb Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej,
• Pomiary ruchu dla potrzeb przebudowy dróg krajowych i wojewódzkich,

• Pomiary liczby pieszych i rowerów na ciągu ul. Chmielnej w Warszawie
• Pomiary ruchu rowerowego w Warszawie w 2021 i 2023 roku
• Pomiary liczby pieszych, rowerów, UTO, UWR i hulajnóg elektrycznych w gminie Skawina dla nowego SUMPa,
• Pomiary ruchu (w tym tranzytu) dla potrzeb prognoz ruchu na drogach krajowych, w tym S10, S50, DK36, DK94,
• Badania na sieci dróg województwa pomorskiego w ramach Pomorskich Badań Ruchu 2024 - w trakcie.