Plan zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP), Plany Transportowe

Dokumenty planistyczne

Dla samorządów i instytucji publicznych przygotowujemy dokumentację planistyczną, która jest podstawą do planowania rozwoju układu i systemu transportowego w miastach i aglomeracjach. 

Do opracowań można zaliczyć takie dokumenty, jak:

• Regionalne Plany Transportowe (RPT) zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej
• Kompleksowe Badania Ruchu (KBR)
• Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)
• Plany zrównoważonego rozwoju transportu publicznego (Plan Transportowy)
• Studia Transportowe
• Studia Komunikacyjne
• Rekomendacje i plany dla gmin w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)
• Plany Mobilności dla obiektów i generatorów ruchu
• Strategie rozwoju systemu transportowego

Opracowania realizowane są od etapu diagnozy stanu istniejącego, włączając w to niezbędne badania i ankiety, które wykonujemy w obszarze, a następnie wykonanie opracowania wraz z rekomendacjami. W przypadku dokumentów strategicznych, dodatkowo włączani jesteśmy w proces opiniowania i zatwierdzania dokumentu na Sesjach Rad Miast i Gmin.

Nasze doświadczenie w tym zakresie

Co wykonaliśmy

• Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
• Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia
• Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego
• Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Skawina
• Regionalny Plan Transportowy dla województwa zachodniopomorskiego

• Rekomendacje dla gmin ZIT w zakresie kierunków działań prowadzących do kształtowania zrównoważonej mobilności we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym 2019
• Studium Transportowe dla miasta Bochnia 2016
• Studium Transportowe dla miasta Oława 2019
• Kompleksowe Badania Ruchu dla Ostrowa Wielkopolskiego 2023
• Gdańskie Badania Ruchu 2022
• Gdańskie Badania Ruchu 2016