W ramach projektu, nasz zespół ekspertów przeprowadził kompleksowe badania, w tym badania ankietowe, które pozwoliły nam zrozumieć oczekiwania i potrzeby mieszkańców w zakresie mobilności. Ponadto, dokonaliśmy dogłębnej analizy natężenia ruchu, badaliśmy potoki pasażerskie, a także przeprowadziliśmy wywiady z istotnymi interesariuszami, w tym organizacjami społecznymi, jednostkami miejskimi i przedsiębiorstwami.

Efektem tych badań oraz przeprowadzonych analiz był Raport Diagnostyczno-Strategiczny. Raport ten stanowił podstawę naszych dalszych działań i dostarczył wiedzę, w którym kierunku powinien rozwijać się Kielecki Obszar Funkcjonalny.

Od samego początku projektu postawiliśmy na aktywne zaangażowanie społeczności lokalnej. Organizowaliśmy liczne spotkania i warsztaty w ramach konsultacji społecznych, które zaowocowały cennymi informacjami, przyczyniającymi się do efektywnego kształtowania Planu. Wspólnie z mieszkańcami oraz grupą roboczą, składającą się z przedstawicieli Urzędu Miasta w Kielcach, jednostek miejskich oraz Gmin KOF opracowaliśmy projekt Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

Materiały dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP KOF) są do pobrania pod adresem link. Pod ww. linkiem znajdują się następujące materiały.

  • Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP KOF);
  • Załącznik do SUMP;
  • Podsumowanie procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Materiały można pobrać tutaj.