WROCŁAW SIĘ LICZY! – Kompleksowe Badania Ruchu Wrocław i Otoczenie 2024

We Wrocławiu i gminach sąsiednich zakończyły się Kompleksowe Badania Ruchu (KBR 2024). Badania te realizowane były w celu poznania i zrozumienia potrzeb transportowych mieszkańców oraz dopasowania do nich rozwoju transportu zbiorowego i infrastruktury we Wrocławiu i 9 najbliżej położonych gminach. Zadanie składało się z czterech głównych komponentów:

  • badań ankietowych z mieszkańcami,
  • pomiarów natężenia ruchu drogowego na terenie Wrocławia i gmin sąsiednich,
  • pomiarów potoków pasażerskich w autobusach, tramwajach i pociągach,
  • analizy danych dotyczących pojazdów dostawczych i ciężarowych (tzw. big data).

Kompleksowe Badania Ruchu we Wrocławiu przeprowadzono już dwukrotnie. W latach 2010/2011 swoim zakresem objęły miasto Wrocław, natomiast w 2018 r. także 21 gmin sąsiednich. W edycji 2024 obszar badań obejmuje miasto Wrocław oraz 9 najbliżej położonych gmin, tj. Czernicę, Długołękę, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Miękinię, Oborniki Śląskie, Siechnice, Wisznię Małą i Żórawinę.

Celem przeprowadzania Kompleksowych Badań Ruchu było uzyskanie danych:

  • o podróżach mieszkańców Wrocławia i 9 gmin sąsiednich,
  • o wielkości i strukturze ruchu realizowanego różnymi środkami transportu – indywidualnym i zbiorowym,
  • o wielkości i strukturze ruchu pojazdów dostawczych i ciężarowych,
  • niezbędnych do aktualizacji modelu ruchu.

 

Badania i pomiary

Głównym elementem badań były ankiety w gospodarstwach domowych. Podczas badań zrealizowanych zostało ponad 10 tysięcy ankiet z mieszkańcami Wrocławia i dziewięciu najbliżej położonych gmin.

W tym samym czasie odbywały także pomiary ruchu. Badania natężenia ruchu drogowego wykonano w 244 punktach - nie tylko na terenie Wrocławia, ale także w gminach sąsiednich. Dane pozyskane z pomiarów pozwolą na bardzo dokładne określenie natężeń ruchu na głównych arteriach, czy obwodnicach miasta.

Równolegle realizowane były także pomiary potoków pasażerskich w autobusach i tramwajach. Od momentu rozpoczęcia badań pomiary zostały przeprowadzone na  blisko 500 lokalizacjach wskazanych w zamówieniu.

W maju zrealizowano pomiary na stacjach i dworcach kolejowych. Obserwatorzy ubrani w odblaskowe kamizelki, wyposażeni w identyfikatory i arkusze pomiarowe, prowadzili badania potoków pasażerskich w pociągach oraz wymiany pasażerskiej na peronach dworców i stacji kolejowych. Dworzec kolejowy Wrocław Główny został zaplanowany i zrealizowany w osobny dzień, z uwagi na bardzo dużą wymianę pasażerską oraz liczbę pociągów korzystającą z dworca głównego.

Poza wymienionymi wyżej pomiarami i badaniami projekt KBR obejmował także pomiary ruchu rowerowego na terenie miasta i ruchu pieszego w centrum Wrocławia. Badania zostały zrealizowane pod koniec maja za pomocą kamer wideo rozlokowanych we wskazanych punktach.

Ostatnim komponentem Kompleksowych Badań Ruchu były analizy ruchu pojazdów dostawczych i ciężarowych za pomocą tzw. big data. Na podstawie informacji o przemieszczeniach opartych o dane sieci telefonii komórkowej przeanalizowany został ruch pojazdów dostawczych i ciężarowych na terenie Wrocławia.

 

Wyniki i analizy

Zrealizowane pomiary przyniosły bardzo wiele przydatnych danych na temat szeroko rozumianego systemu transportowego we Wrocławiu i otoczeniu. Pozyskane dane poddane zostaną analizom i na ich podstawie powstaną raporty dotyczące poszczególnych elementów. Dane z KBR 2024 zostaną opublikowane najprawdopodobniej pod koniec roku 2024.

 

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie:

https://www.wroclaw.pl/komunikacja/kompleksowe-badanie-ruchu-2024