Pomiary ruchu

Nazwa: Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie wykonania pomiarów ruchu na terenie m.st. Warszawy

Klient: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.

Zakończenie: grudzień 2017

Charakterystyka projektu:

 • Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie wykonywania pomiarów ruchu na terenie m.st. Warszawy
 • Wykonywanie pomiarów ruchu w podziale na cztery grupy tematyczne: ruch pojazdów, ruch pieszych, pomiary w obrębie przystanków komunikacji miejskiej, pomiary ruchu tramwajowego przy wykorzystaniu techniki ruchomego obserwatora

Nazwa: Pomiary ruchu kołowego, sprawdzające dokładność danych pozyskiwanych ze Stacji Ciągłego Pomiaru Ruchu w roku 2017

Klient: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu

Zakończenie: październik 2017

Charakterystyka projektu:

 • Wykonanie bezpośredniego pomiaru ruchu na odcinkach dróg krajowych
 • Kodowanie i archiwizacja wyników

Nazwa: Badanie ruchu i badanie ankietowe przechodniów na ul. Senatorskiej w Warszawie

Klient: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Zakończenie: sierpień 2017

Charakterystyka projektu:

 • Wykonanie dobowego pomiaru natężenia ruchu drogowego z rozróżnieniem struktury rodzajowej i kierunkowej pojazdów
 • Wykonanie pomiaru kordonowego w godzinach 6:00 - 18:00

Nazwa: Wykonanie dobowego pomiaru natężenia ruchu drogowego na drodze gminnej, ul. Za Cieszynianką

Klient: Gmina Miasto Zakopane

Zakończenie: czerwiec 2017

Charakterystyka projektu:

 • Wykonanie dobowego pomiaru natężenia ruchu drogowego z rozróżnieniem struktury rodzajowej i kierunkowej pojazdów

Nazwa: Wykonanie dobowego pomiaru natężenia ruchu drogowego na drodze krajowej nr8

Klient: Halcrow Group Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce

Zakończenie: maj 2017

Charakterystyka projektu:

 • Wykonanie dobowego pomiaru natężenia ruchu drogowego z rozróżnieniem struktury rodzajowej i kierunkowej pojazdów
 • Wykonanie pomiaru kordonowego w godzinach 6:00 - 18:00

Nazwa: Wykonanie dobowego pomiaru natężenia ruchu na skrzyżowaniu drogi krajowej z drogami powiatową i gminną w Tymbarku

Klient: Urząd Gminy w Tymbarku

Zakończenie: marzec 2017

Charakterystyka projektu:

 • Wykonanie dobowego pomiaru natężenia ruchu drogowego z rozróżnieniem struktury rodzajowej i kierunkowej pojazdów

Nazwa: Pomiary natężenia ruchu drogowego i pomiary widoczności na przejazdach kolejowych na terenie Gminy Łeba

Klient: Gmina Miejska Łeba

Zakończenie: kwiecień 2016

Charakterystyka projektu:

 • Wykonanie bezpośredniego pomiaru natężenia ruchu drogowego oraz pomiaru widoczności na przejazdach kolejowych
 • Kodowanie i archiwizacja wyników

Nazwa: Generalny Pomiar Ruchu 2015 

Klient: GDDKiA Oddział w Krakowie, GDDKiA Oddział w Łodzi, GDDKiA Oddział we Wrocławiu

Zakończenie: grudzień 2015

Charakterystyka projektu:

 • Wykonanie bezpośredniego pomiaru ruchu na odcinkach dróg krajowych i wybranych dróg wojewódzkich
 • Przygotowanie stanowisk pomiarowych, oznakowanie
 • Ręczny pomiar ruchu wykonywany zgodnie z wymaganiami szczegółowymi „Instrukcji o sposobie przeprowadzenia GPR 2015
 • Kodowanie i archiwizacja wyników