Pomiary natężenia ruchu – Warszawa

Charakterystyka projektu:

  • pomiary natężenia ruchu oraz czasu wymiany pasażerów na przystankach tramwajowych na skrzyżowaniach wzdłuż Al. Jana Pawła II oraz Al. Waszyngtona,
  • struktura rodzajowa oraz kierunkowa,
  • zliczanie kolejek pojazdów,
  • szczegółowa analiza ruchu pieszego wraz z określeniem źródła i celu,
  • kartogramy ruchu pojazdów i pieszych,
  • wyznaczenie dla każdego przystanku średniego czasu wymiany pasażerów, odchylenia standardowego oraz kwantyli,
  • pomiary ruchu wykonywane wyłącznie z wykorzystaniem rejestratorów wideo.