Polityka Transportowa NOF

Charakterystyka projektu:

 • Pomiary natężenia ruchu drogowego
 • Tranzyt
 • Badania ankietowe
 • Ocena funkcjonowania komunikacji miejskiej
 • Ocena infrastruktury rowerowej i drogowej
 • Charakterystyka stanu istniejącego
 • Model ruchu
 • Wielowariantowa koncepcja systemu transportowego NOF
 • Rozwój sieci drogowej NOF, transportu zbiorowego
 • Propozycja nowego systemu transportu zbiorowego – Lekka Kolej Nadmorska
 • Polityka parkingowa
 • Docelowy układ systemu dróg rowerowych
 • Prognozy ruchu