Plan Transportowy – Gmina Kęty

Charakterystyka projektu:

  • określenie sieci komunikacyjnej, na której planowane będzie wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej,
  • ocena i prognozowanie potrzeb przewozowych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • określenie przewidywanego finansowania usług przewozowych,
  • analiza rentowności linii komunikacyjnych,
  • określenie preferencji dotyczących wyboru rodzaju środków transportu,
  • określenie zasad organizacji rynku przewozów,
  • określenie pożądanego standardu usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej,
  • określenie przewidywanego sposobu organizowania systemu informacji dla pasażera,