Projekty organizacji ruchu

Projekty organizacji ruchu

Wszystko zaczyna się od dobrego projektu…

Wykonujemy projekty stałej i czasowej organizacji ruchu drogowego. W naszych opracowaniach dążymy do minimalizacji oznakowania, zachowując przy tym dbałość o intuicyjność rozwiązań.

Projekty organizacji ruchu - Oferta b

Szeroka wiedza z zakresu projektowania organizacji ruchu pozwala nam na stosowanie innowacyjnych rozwiązań przyjaznych rowerzystom i pieszym.

Przygotowywane projektu organizacji ruchu zawierają m.in.:

  • opis techniczny zawierający charakterystykę drogi
  • plan orientacyjny
  • plan sytuacyjny
  • przekrój podłużny ze schematem wysokościowym
  • zestawienie oznakowania pionowego i poziomego
  • zestawienie konstrukcyjne tablic drogowych
  • wymagane uzgodnienia

Aktualności

[fts_facebook id=232988326743817 posts_displayed=page_only height=550px type=page]