Badanie ruchu, pomiar ruchu i analiza

Wykonujemy pomiary i badania ruchu drogowego, pieszego i rowerowego z wykorzystaniem kamer do wideorejestracji, w tym w technice ANPR, z późniejszą obróbką danych do wymaganej formy. 

W ramach pomiarów ruchu, realizujemy:

 • Pomiary natężenia ruchu w przekrojach drogowych,
 • Pomiary natężenia ruchu na skrzyżowaniach oraz w węzłach drogowych,
 • Pomiary na przejazdach kolejowo – drogowych,
 • Pomiary i badania ruchu tranzytowego,
 • Pomiary liczby pieszych, rowerów, UTO, UWR.

W badaniach możliwe jest określenie struktury kierunkowej oraz rodzajowej ruchu, w podziale na kategorie wymagane w ramach zamówienia.

Zlecenia realizujemy niezależnie od lokalizacji, jednorazowo mogąc wykonać prace w 90 punktach, a okres ciągłego pomiaru może wynosić między 1 – 72 godziny.

Badania wykonujemy realizując całą procedurę od momentu zlecenia pomiaru, aż po uzyskanie wyników w formie elektronicznej, a w przypadku nagrań – wraz z nagraniami.

Nasze doświadczenie w tym zakresie

Co wykonaliśmy

Badania ruchu wykonywane są zgodnie z wymaganiami klienta, także zgodnie z wytycznymi WR-D-12 i mogą one być realizowane w zależności od lokalizacji oraz typu pomiaru: w przekrojach drogowych, na węzłach, w obszarze skrzyżowań lub rond.

Badania ruchu wykonywane są dla:

 • Kompleksowych Badań Ruchu
 • Generalnego Pomiaru Ruchu
 • Pomiarów ruchu na przejazdach kolejowo – drogowych
 • Pomiarów okresowych ruchu na sieci drogowej
 • Określenia więźby ruchu tranzytowego – badania ruchu tranzytowego wykonywane przy pomocy kamer ANPR
 • Badania ruchu rowerowego w miastach
 • Jako element realizowany w ramach analiz kosztów i korzyści, analiz ekonomicznych
 • Jako element będący podstawą dla prognozowania ruchu
 • Dla uzyskania wymaganych uzgodnień dotyczących włączenia inwestycji w układ drogowy
 • Liczby osób na ciągach pieszych w obszarze generatorów ruchu, obiektów usługowych, handlowych