Materiały ze spotkań

Poniżej znajdują się materiały do pobrania ze spotkań z mieszkańcami w sprawie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP KOF).