Komunikaty

Poniżej znajdują się archiwalne komunikaty związane z realizacją Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP KOF).

29 grudnia 2022 - Spotkania warsztatowe z mieszkańcami

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Kielc oraz gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na cykl spotkań warsztatowych ze społeczeństwem dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

W styczniu 2023 roku rozpoczynamy etap spotkań warsztatowych dotyczących opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, nie obowiązuje rejestracja ani zapisy.

Jakie korzyści przyniesie opracowany oraz finalnie wdrożony Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)?

Poprawa zdrowia mieszkańców oraz stanu środowiska

Zmniejszenie emisji ze środków transportu pozytywnie wpływa zarówno na zdrowie mieszkańców, jak i na stan środowiska przyrodniczego. Lepszy stan zdrowia mieszkańców przekłada się na zmniejszenie kosztów z zakresu zdrowia w krótkim, jak i długim terminie.

Lepsza jakość życia

Jednym z kluczowych celów SUMP jest poprawa jakości życia mieszkańców. Głównie związane jest to ze zwiększeniem dostępu do transportu zbiorowego oraz zapewnieniem dogodnego dostępu do celów podróży dla wszystkich mieszkańców. Pozytywne zmiany równocześnie zachodzą w zakresie zwiększenia atrakcyjności przestrzeni publicznych, zwiększenia bezpieczeństwa oraz ograniczenia zanieczyszczeń i hałasu.

Poprawa dostępności komunikacyjnej

Odpowiednie sporządzenie oraz wprowadzenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej pozwoli na zwiększenie dostępu do komunikacji zbiorowej. Przełoży się to bezpośrednio na zwiększenie mobilności oraz zapewnienie mieszkańcom dogodnego dostępu do ośrodków miejskich.

Integracja jednostek

W ramach SUMP KOF szczególna uwaga przywiązywana jest do kwestii integracji działań jednostek oraz instytucji, mając na celu rozwój w zakresie mobilności. Opracowanie Planu najczęściej jest zadaniem największej jednostki miejskiej, która odpowiada za transport oraz mobilność, w tym przypadku są to Kielce. Najważniejsze w podejściu do tworzenia Planu jest szczególne uwzględnienie również gmin, które wykazują powiązanie z głównym ośrodkiem miejskim.

Planowanie w oparciu o zdanie mieszkańców oraz interesariuszy

Udział mieszkańców oraz interesariuszy w procesie planowania jest niezbędny do uzyskania rozwiązań odpowiadających na problemy wszystkich grup zamieszkujących obszar. Jest to jedno z najważniejszych zagadnień SUMP KOF.

Zwiększenie konkurencyjności dostępu do funduszy europejskich

Opracowanie SUMP KOF jest zalecane w ramach polityki ekologicznej prowadzonej wewnątrz Unii Europejskiej. Miasta oraz obszary funkcjonalne posiadające tego typu dokumenty mogą ubiegać się o fundusze europejskie na inwestycje z zakresu rozwiązań transportowych.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na cykl spotkań dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, podczas których będzie można wyrazić swoją opinię na temat szeroko pojętej mobilności oraz zgłosić uwagi dotyczące problemów transportowych na terenie Państwa Gmin.

Spotkania będą miały charakter warsztatów i odbędą się w styczniu 2023 roku.

16 grudnia 2022 - Badania ruchu drogowego

W ostatnich tygodniach zakończyliśmy intensywne prace nad etapem projektu, dotyczącym badań ruchu drogowego. W ramach tworzenia Planu zostały przeprowadzone m.in. pomiary natężenia ruchu kołowego i rowerowego. Przeanalizowano liczbę pojazdów pod kątem struktury kierunkowej oraz struktury rodzajowej. Na podstawie otrzymanych danych zostaną wyznaczone m.in. godziny szczytów komunikacyjnych oraz udziały procentowe poszczególnych kategorii pojazdów. Pomiary zostały przeprowadzone metodą wideorejestracji z wykorzystaniem zestawów kamerowych przez okres dwóch dni roboczych. Badania zostały zrealizowane w październiku w następujących punktach pomiarowych na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego:

1 – DW 761 (Kielce – Nowiny)

2 – ul. Kielecka (Kielce – Górno)

3 – ul. Szybowcowa (Kielce – Masłów)

4 – DK 73 (Kielce – Masłów)

5 – DW 786 (Kielce – Piekoszów)

6A – S74 (do Kielc) wraz z ul. Uniwersytecką

6B – S74 (z Kielc) wraz z ul. Edwarda Taylora (Kielce – Masłów)

7 – Przejazd pod S7 ; ul. Kruszelnickiego (Kielce – Miedziana Góra)

8 – Węzeł Kielce Zachód

9 – DW 762 (Nowiny – Chęciny)

10 – DW 762 (Chęciny – pow. jędrzejowski)

11 – Chomentówek – Szarbków (Chmielnik – pow. pińczowski)

12 – DW 765 (Chmielnik – pow. buski)

13 – ul. Prosta (Kielce – Daleszyce)

14 – DW 764 (Daleszyce – Raków)

15 – DW 753 (Górno – Bieliny)

16 – DW 752 (Górno – Bodzentyn)

17 – DW 745 (Górno – Masłów)

18 – Ciekoty – Wilków (Masłów – Bodzentyn)

19 – DK 74 (Kielce – Miedziana Góra)

20 – Przejazd pod S7 (Kielce – Miedziana Góra, wschód)

21 – DW 766 (Morawica – pow. Pińczowski)

22 – Radomice – Skrzelczyce (Morawica – Pierzchnica)

23 – Zajączków – Ruda Zajączkowska (Piekoszów – Łopuszno)

24 – DW 786 (Strawczyn – Piekoszów)

25 – Pierzchnica – Szczecno (Pierzchnica – Daleszyce)

26 – Drugnia – Rugnia (Pierzchnica – pow. straszowski)

27 – Kowala – Bilcza (Nowiny – Morawica)

28 – DW 762 (Kielce – Nowiny)

29 – DW 748 (Strawczyn – Miedziana Góra)

30 – DW 786 (Strawczyn – Piekoszów)

31 – Szałas – Kopcie (Zagnańsk – pow. Skarżyski)

32 – Belno – Występa (Zagnańsk – pow. Skarżyski)

Mapa z lokalizacją punktów pomiarowych dostępna pod linkiem: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1zb2FRv0fONvd_HRIXMxHqXiscTo-MQ4&usp=sharing

Przeprowadzano również badania potoków pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym, a więc zbadano ilu pasażerów korzysta z komunikacji zbiorowej. Badania przeprowadzono w okresie szczytów komunikacyjnych 06:00 – 09:00 oraz 15:00 – 18:00 w okresie 25-27 października. W pomiarach napełnień pojazdów komunikacji zbiorowej zastosowano metodę wzrokowej oceny napełnienia pojazdu, wykonanej przez obserwatora zewnętrznego. W ramach pomiarów poza liczbą pasażerów odnotowano również podstawowe informacje dotyczące danego pojazdu tj. czas przejazdu, linia, numer taborowy, rodzaj przewoźnika. Na podstawie badań zostanie wyznaczona m.in. struktura przewozów w komunikacji zbiorowej, stopień wykorzystania miejsc w autobusach czy też interwały z maksymalną liczbą pasażerów.

Punkty pomiarowe zostały wyznaczone na następujących przystankach w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym:

1 – Chęciny Kielecka

2 – Chmielnik Rynek

3 – Daleszyce Rynek

4 – Radlin I

5 – Masłów Pierwszy (ul. Jana Pawła II)

6 – Kostomłoty Kościół (ul. Kościelna)

7 – Morawica Szpital (ul. Kielecka)

8 – Zgórsko/Familijna , Zgórsko/Salonowa

9 – Piekoszów UG (ul. Częstochowska)

10 – Zagnańsk (Urząd Gminy)

11 – Pierzchnica, ul. Rynek

12 – Strawczyn/ul. Żeromskiego(szkoła)

13 – al. Szajnowicza – Iwanowa III

14 – Grunwaldzka Szpital

15 – Żytnia

16 – Ściegiennego Stadion

17 – Seminaryjska/Tarnowska

18 – Sandomierska

19 – al. IX Wieków Kielc UW

20 – Czarnowska

21 – Żelazna / Dworzec Kolejowy

22 – Częstochowska

23 – 1 maja os. Herby

24 – Zagnańska I

25 – Warszawska, os. Bocianek

26 – Warszawska, Politechnika

27 – Świętokrzyska, Galeria Echo

8 listopada 2022 - Badania zachowań komunikacyjnych mieszkańców Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

W ramach prac nad tworzeniem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w dniu 14.11.2022r. rozpoczynamy badania ankietowe zachowań komunikacyjnych. Badania zostaną przeprowadzone w wybranych losowo gospodarstwach domowych w ciągu najbliższych kilku tygodni. Sama ankieta będzie przeprowadzona za pomocą telefonicznego wywiadu wspomaganego przez system komputerowy. Po usłyszeniu odpowiedzi ankieter będzie zaznaczał Państwa odpowiedź w systemie, dzięki czemu zmniejszy się liczba błędów, a sama ankieta będzie prosta i krótka.

Zapytamy Państwa o podstawowe kwestie związane z mobilnością i transportem podczas codziennych podróży. Szczegółowe odpowiedzi pozwolą nam przeprowadzić dokładną analizę stanu transportowego w Państwa gminach oraz ustalić działania mające na celu poprawę mobilności w obszarze.

Przykładowe pytania ankietowe:

  • jakie jest Pani/Pana podstawowe zajęcie?
  • jakim środkiem transportu podróżuje Pani/Pan w codziennych podróżach?
  • jakie podróże wykonała Pani/Pan w ostatnim dniu roboczym?
  • w jakich godzinach podróżuje Pani/Pan do konkretnego celu ?
  • co skłoniło by Panią/Pana do zmiany swoich nawyków komunikacyjnych ?
  • czy zmieniły się Pani/Pana preferencje mobilnościowe w trakcie trwania pandemii?
  • wolne wnioski na temat danego systemu transportowego np. opinia o transporcie zbiorowym

Ankieta jest w pełni anonimowa i bezpieczna. Średni czas jej wypełnienia trwa niespełna 10 min. Pozyskane dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celach statystycznych na potrzeby realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Każdy ankieter posiada list polecający od Prezydenta, który zostanie okazany na życzenie respondenta. Ci z Państwa, którzy nie otrzymają telefonu mogą wyrazić swój głos w sprawie, za pomocą formularza kontaktowego, który znajduje się na stronie.

4 listopada 2022 - Wspólnie zdecydujmy o transporcie w mieście - Twoja opinia jest dla nas ważna

Chcemy, żeby wszystkie miasta i wsie w obrębie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego były lepiej skomunikowane, żeby przemieszczanie się było wygodne i bezpieczne.

Chcemy, by dzieci miały zielone tereny do zabawy, żeby powstawało więcej parków, a powietrze którym oddychamy było czystsze.

Chcemy, by wszyscy mieszkańcy mieli lepszy dostęp do podstawowych usług oraz zagwarantowane rozwiązania zwiększające komfort podróży niezależnie od środka transportu.

Chcemy znieść wszelkie bariery utrudniające przemieszczanie się i wprowadzić usprawnienia dla wszystkich form transportu.

Razem poprawmy komfort życia w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym.

Właśnie podjęliśmy pracę nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (gminy: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Pierzchnica, Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk). To jest odpowiedni krok do realizacji powyższych celów. Kielecki Obszar Funkcjonalny jest jednym z 38 obszarów w Polsce objętych pilotażowym opracowaniem planu zrównoważonej mobilności – SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan).

Czym jest SUMP?

To długoterminowa strategia opierająca się na planowaniu przyjaznego transportu wraz z jak największym wykorzystaniem dostępnej infrastruktury na terenie KOF. W ramach opracowania dokumentu wykonane zostaną działania takie jak analiza stanu obecnego, kreowanie wizji, wyznaczanie celów, aktywne komunikowanie, monitoring wraz z wynikającymi wnioskami i doświadczeniami. Przy przygotowaniu SUMP szczególnie zwraca się uwagę na zaangażowanie ze strony mieszkańców oraz interesariuszy. W celu osiągnięcia założeń planu niezbędna jest również koordynacja polityk z sektorów takich jak transport, zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska, polityka społeczna, bezpieczeństwo itp.

Czego dotyczy SUMP?

W planie zawierają się informacje dotyczące wymaganego wsparcia dla transportu pieszego, rowerowego czy też komunikacji publicznej. W ramach dokumentu stawiany jest duży nacisk na tworzenie dogodnych połączeń wszystkich środków transportu, mając zarazem na względzie zagadnienia związane z ochroną środowiska oraz zdrowiem mieszkańców. Ideą przyświecającą tworzeniu planu jest zapewnienie dostępu do wszystkich obszarów w ramach KOF dla każdego, niezależnie od miejsca zamieszkania, wieku, sprawności fizycznej czy wykorzystywanego środka transportu. Wszystko po to, żeby jakość życia mieszkańców wzrastała i została zachowana harmonia pomiędzy ruchem pieszym, rowerowym, samochodowym i komunikacją miejską.

Po co SUMP dla KOF?

Dzięki odpowiedniej strategii wszystkie podejmowane działania będą przemyślane, a ich celem będzie  długoterminowy rozwój zrównoważonej mobilności. Niezbędne do tego jest dokonanie szeroko zakrojonej analizy stanu obecnego oraz odpowiednie wykorzystanie środków infrastrukturalnych, technicznych, promocyjnych i finansowych.

Kto pracuje nad SUMP?

Prace nad planem prowadzone są przez ekspertów z dziedzin transportu, mobilności, bezpieczeństwa ruchu drogowego i rozwoju miast przy znaczącym udziale mieszkańców. Każdy z mieszkańców może wpłynąć na treść planu angażując się w proponowane spotkania, warsztaty czy biorąc udział w przeprowadzanych badaniach i ankietach.

Spotkania informacyjne dla mieszkańców odbędą się dnia 10 listopada 2022r. w formule online na platformie Teams:

o godzinie 10:00Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

oraz 18:00Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania