Modele i prognozy ruchu

Nazwa: Przeprowadzenie pomiarów i prognoz ruchu drogowego dla włączenia drogi do Hryniewicz na skrzyżowaniu ul. Ciołkowskiego i ul. Sławińskiego w Białymstoku

Klient: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A.

Zakończenie: lipiec 2017

Charakterystyka projektu:

  • Wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego
  • Kalibracja modelu miasta Białystok
  • Wykonanie prognoz ruchu na horyzonty czasowe

Nazwa: Budowa drogi dojazdowej do miasteczka skautów na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku oraz wykonanie koncepcji przestrzennej dla terenów planowanego miasteczka zlotowego skautów na Wyspie Sobieszewskiej

Klient: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A.

Zakończenie: kwiecień 2017

Charakterystyka projektu:

  • Wykonanie prognoz natężenia ruchu pieszego i kołowego oraz ich krytycznej przepustowości w obrębie Wyspy Sobieszewskiej i dróg dojazdowych na teren Wyspy.
  • Koncepcja zarządzania ruchem autokarowym w ramach przejazdów do i z wyspy
  • Analiza ruchu dowozowego do wyspy. Analiza tras od źródła do celu w różnych wariantach ze wskazaniem optymalnego.
  • Wskazanie optymalnych ciągów i punktów krytycznych związanych z ruchem autokarowym generowanym w ramach wydarzenia.

Nazwa: Model mikrosymulacyjny dla rozbudowy węzła autostradowego Byczyna

Klient: WS Projekt

Zakończenie: marzec 2017

Charakterystyka projektu:

  • Budowa modelu mikrosymulacyjnego w programie PTV Vision - VISSIM 9.0  z wykorzystaniem parametrów ruchowych w postaci wartości natężenia ruchu drogowego udostępnionych przez Zamawiającego.

Nazwa: Rozbudowa modelu symulacyjnego dla trasy tramwajowej do Wilanowa o dodatkowe trasy komunikacji tramwajowej

Klient: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.

Zakończenie: luty 2017

Charakterystyka projektu:

  • Rozbudowanie modelu symulacyjnego dla trasy tramwajowej do Wilanowa o dodatkowe trasy komunikacji tramwajowej w dwóch wariantach
  • Aktualizacja założeń demograficznych dla obszaru Odolan w oparciu o projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego