Projects 4

Categories:
 • Pomiary natężenia ruchu – Warszawa

  Pomiary natężenia ruchu – Warszawa

  Charakterystyka projektu: pomiary natężenia ruchu oraz czasu wymiany pasażerów na przystankach tramwajowych na skrzyżowaniach wzdłuż Al. Jana Pawła II oraz Al. Waszyngtona, struktura...

  Czytaj więcej

 • Pomiary natężenia ruchu – Świnoujście

  Pomiary natężenia ruchu – Świnoujście

  Charakterystyka projektu: pomiary natężenia ruchu na skrzyżowaniach wraz z opracowaniem, pomiary natężenia ruchu na przeprawach promowych wraz z opracowaniem, pomiary natężenia ruchu w...

  Czytaj więcej

 • Generalny Pomiar Ruchu 2015

  Generalny Pomiar Ruchu 2015

  Charakterystyka projektu: Wykonanie bezpośredniego pomiaru ruchu na odcinkach dróg krajowych i wybranych dróg wojewódzkich Przygotowanie stanowisk pomiarowych, oznakowanie Ręczny pomiar ruchu wykonywany zgodnie...

  Czytaj więcej

 • Plan Transportowy – Gmina Kęty

  Plan Transportowy – Gmina Kęty

  Charakterystyka projektu: określenie sieci komunikacyjnej, na której planowane będzie wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, ocena i prognozowanie potrzeb przewozowych, ze szczególnym uwzględnieniem...

  Czytaj więcej

 • Studium Aglomeracji Rybnickiej

  Studium Aglomeracji Rybnickiej

  Charakterystyka projektu: wprowadzenie danych o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych i centrach logistycznych (założenia funkcjonalno-programowe pracy obiektów, pomiar generowanego ruchu), badania zachowań komunikacyjnych znaczących zakładów...

  Czytaj więcej

 • Studium Powiatu Tureckiego

  Studium Powiatu Tureckiego

  Charakterystyka projektu: ocena stanu technicznego systemu komunikacyjnego - ocena i prognozy potrzeb przewozowych, zebranie informacji o powiecie w celu stworzenia prognozy ruchu (analiza...

  Czytaj więcej

 • Infrastruktura rowerowa w Kołobrzegu

  Infrastruktura rowerowa w Kołobrzegu

  Charakterystyka projektu: Szczegółowa inwentaryzacja istniejącej infrastruktury rowerowej. Analiza stanu istniejącego sieci tras rowerowych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg wraz z ogólnymi wnioskami stanowiącymi...

  Czytaj więcej

 • Polityka Transportowa NOF

  Polityka Transportowa NOF

  Charakterystyka projektu: Pomiary natężenia ruchu drogowego Tranzyt Badania ankietowe Ocena funkcjonowania komunikacji miejskiej Ocena infrastruktury rowerowej i drogowej Charakterystyka stanu istniejącego Model ruchu...

  Czytaj więcej

 • Warszawski Rower Publiczny

  Warszawski Rower Publiczny

  Charakterystyka projektu: analiza stanu istniejącego, analiza funkcjonowania systemów roweru publicznego w Polsce i na świecie, analiza danych dotyczących wypożyczeń w systemie w latach...

  Czytaj więcej