Portfolio Category: Projekty

Pomiary natężenia ruchu – Warszawa

Charakterystyka projektu:
 • pomiary natężenia ruchu oraz czasu wymiany pasażerów na przystankach tramwajowych na skrzyżowaniach wzdłuż Al. Jana Pawła II oraz Al. Waszyngtona,
 • struktura rodzajowa oraz kierunkowa,
 • zliczanie kolejek pojazdów,
 • szczegółowa analiza ruchu pieszego wraz z określeniem źródła i celu,
 • kartogramy ruchu pojazdów i pieszych,
 • wyznaczenie dla każdego przystanku średniego czasu wymiany pasażerów, odchylenia standardowego oraz kwantyli,
 • pomiary ruchu wykonywane wyłącznie z wykorzystaniem rejestratorów wideo.
...
Czytaj więcej

Pomiary natężenia ruchu – Świnoujście

Charakterystyka projektu:
 • pomiary natężenia ruchu na skrzyżowaniach wraz z opracowaniem,
 • pomiary natężenia ruchu na przeprawach promowych wraz z opracowaniem,
 • pomiary natężenia ruchu w przekrojach dróg wraz z opracowaniem,
 • pomiary hałasu komunikacyjnego wraz z opracowaniem,
 • pomiary natężenia ruchu na przejazdach kolejowych wraz z opracowaniem,
 • pomiary natężenia ruchu na ulicach należących do Centralnego Układu Komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu, obliczenie oszczędności czasu w przewozach pasażerskich i towarowych
...
Czytaj więcej

Generalny Pomiar Ruchu 2015

Charakterystyka projektu:
 • Wykonanie bezpośredniego pomiaru ruchu na odcinkach dróg krajowych i wybranych dróg wojewódzkich
 • Przygotowanie stanowisk pomiarowych, oznakowanie
 • Ręczny pomiar ruchu wykonywany zgodnie z wymaganiami szczegółowymi „Instrukcji o sposobie przeprowadzenia GPR 2015
 • Kodowanie i archiwizacja wyników
...
Czytaj więcej

Plan Transportowy – Gmina Kęty

Charakterystyka projektu:
 • określenie sieci komunikacyjnej, na której planowane będzie wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej,
 • ocena i prognozowanie potrzeb przewozowych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • określenie przewidywanego finansowania usług przewozowych,
 • analiza rentowności linii komunikacyjnych,
 • określenie preferencji dotyczących wyboru rodzaju środków transportu,
 • określenie zasad organizacji rynku przewozów,
 • określenie pożądanego standardu usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej,
 • określenie przewidywanego sposobu organizowania systemu informacji dla...
Czytaj więcej