Studium Powiatu Tureckiego

Charakterystyka projektu:

  • ocena stanu technicznego systemu komunikacyjnego - ocena i prognozy potrzeb przewozowych,
  • zebranie informacji o powiecie w celu stworzenia prognozy ruchu (analiza terenów zurbanizowanych stanowiących potencjał ruchotwórczy, informacje o mieszkańcach, ich zatrudnieniu, bilans dojazdów i wyjazdów do pracy, również poza powiat),
  • badania i ocena funkcjonowania systemu komunikacyjnego (z uwzględnieniem wcześniejszych badań wykonanych przez gminy i powiat),
  • podsumowanie wyników pomiarów ruchu wraz z ich oceną,
  • opracowanie modeli dla stanu istniejącego prognoza "0" i ocena funkcjonowania sieci komunikacyjnej i zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych mieszkańców w stanie istniejącym,
  • analiza uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych rozwoju systemu komunikacyjnego,
  • opracowanie koncepcji rozwoju układu komunikacyjnego powiatu dla stanu prognozowanego i perspektywicznego.