Pomiary natężenia ruchu – Świnoujście

Charakterystyka projektu:

  • pomiary natężenia ruchu na skrzyżowaniach wraz z opracowaniem,
  • pomiary natężenia ruchu na przeprawach promowych wraz z opracowaniem,
  • pomiary natężenia ruchu w przekrojach dróg wraz z opracowaniem,
  • pomiary hałasu komunikacyjnego wraz z opracowaniem,
  • pomiary natężenia ruchu na przejazdach kolejowych wraz z opracowaniem,
  • pomiary natężenia ruchu na ulicach należących do Centralnego Układu Komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu, obliczenie oszczędności czasu w przewozach pasażerskich i towarowych