Infrastruktura rowerowa w Kołobrzegu

Charakterystyka projektu:

 • Szczegółowa inwentaryzacja istniejącej infrastruktury rowerowej.
 • Analiza stanu istniejącego sieci tras rowerowych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg wraz z ogólnymi wnioskami stanowiącymi wytyczne do dalszych prac projektowych.
 • Projekt docelowego przebiegu dróg – tras rowerowych oraz pasów rowerowych.
 • Przedstawienie zbiorczego przebiegu tras rowerowych na mapie miasta Kołobrzeg.
 • Wykonanie pomiarów uzupełniających ruchu rowerowego.
 • Opracowanie wstępnego harmonogramu budowy tras głównych, lokalnych i rekreacyjnych w celu możliwie najszybszego uzyskania spójnego układu komunikacyjnego.
 • Stworzenie katalogu standardów projektowych i wykonawczych dla budowy infrastruktury rowerowej w Kołobrzegu.
 • Projekt docelowej lokalizacji parkingów rowerowych na terenie miasta Kołobrzeg.
 • Wskazanie lokalizacji dodatkowej infrastruktury rowerowej
 • Wskazanie nieprawidłowości występujących w istniejących ścieżkach rowerowych.
 • Zaprojektowanie Systemu Kołobrzeskiego Roweru Miejskiego