Generalny Pomiar Ruchu 2015

Charakterystyka projektu:

  • Wykonanie bezpośredniego pomiaru ruchu na odcinkach dróg krajowych i wybranych dróg wojewódzkich
  • Przygotowanie stanowisk pomiarowych, oznakowanie
  • Ręczny pomiar ruchu wykonywany zgodnie z wymaganiami szczegółowymi „Instrukcji o sposobie przeprowadzenia GPR 2015
  • Kodowanie i archiwizacja wyników