Rower i pieszy w mieście

Rower i pieszy w mieście

Zdrowe przemieszczanie się trendem przyszłości.

Chcesz zaplanować sieć dróg rowerowych, aby była atrakcyjna dla jej użytkowników? Chcesz stworzyć przestrzeń przyjazną dla pieszych? Czyste powietrze, bezpieczeństwo i duża ilość zieleni – to realna wizja przyszłości.

3

Nowoczesne podejście do zarządzania ruchem w mieście powinno opierać się na rozwoju ruchu pieszego i rowerowego. Niezbędnym jest zapewnienie bezpieczeństwa niechronionym użytkownikom drogi, spójności systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszych, atrakcyjności systemu miejskich wypożyczalni rowerów oraz planowania przestrzeni współdzielonych.

Pomożemy Ci zrealizować taką wizję poprzez wskazanie:

  • lokalizacji i działania stref współdzielonych „shared space”, w których zmniejszona jest dominacja samochodu,
  • stref, które oddane pieszym przyczynią się do zmiany funkcji otoczenia,
  • najlepszych rozwiązań z zakresu infrastruktury dedykowanych pieszym np.: poszerzenia ciągów komunikacyjnych, zastosowania przystanków wiedeńskich, azyli na przejściu dla pieszych, wyniesionych tarcz skrzyżowań,
  • najlepszych rozwiązań z zakresu infrastruktury dedykowanych rowerzystom np.: rowerostrad, zadaszonych parkingów rowerowych, punktów obsługi ruchu rowerowego, śluz rowerowych,
  • dobrych praktyk dla osób z ograniczoną mobilnością,
  • stref uspokojonego ruchu (Tempo 30),
  • rozwoju systemu roweru miejskiego,
  • koncepcji rozwoju dróg dla rowerów
  • innowacyjnych rozwiązań w zakresie przewozów rowerami typu cargo.

Aktualności

[fts_facebook id=232988326743817 posts_displayed=page_only height=550px type=page]