Projekty organizacji ruchu

Nazwa: Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu dla drogi krajowej nr 19

Klient: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie

Zakończenie:

Charakterystyka projektu:

  • Pozyskanie map zasadniczych i innych materiałów wejściowych
  • Przeprowadzenie inwentaryzacji stanu istniejącego
  • Przygotowanie projektu wprowadzenia zmian w stałej organizacji ruchu
  • Uzyskanie opinii organów zarządzających ruchem